26 januari 2007

Beste redactie,


In Kleurenvisie nr. 4 las ik het artikel van Marcel Lucassen "De kleur van je kamer".
Hoewel ik zijn onbehaaglijke gevoel begrijp wanneer mensen hem vragen stellen over het effect van een gekleurde werkplekomgeving op het functioneren van mensen en hij deze wil beantwoorden vanuit een goede wetenschappelijke ondergrond, vind ik het toch jammer dat hij in zijn zoektocht naar wetenschappelijke bevestiging blijft steken bij "10 vragen over de kleur van je kamer."

Hij gaat hiermee voorbij aan het dagelijkse werk van vele kleurspecialisten.
Als creatief kleurspecialist van Colour Harmony maak ik in de praktijk mee hoe mensen reageren op het werken met verschillende kleuren. Mensen worden vrolijk, krijgen energie of worden misselijk en krijgen hartkloppingen en gedragen zich hierdoor anders.
Wanneer de trilling van de kleur rood de hartslag verhoogt, bloedsomloop, adrenalinegehalte en spierspanning doet toenemen, zou dat geen effect hebben op het gedrag van deze persoon? Onderzoek heeft aangetoond dat personen in een ruimte met koele kleuren (de groen-blauwachtige) het koud krijgen bij 15 graden Celsius. Zet je deze mensen in een ruimte met warme kleuren (de rood-oranjeachtige) dan krijgen zij het pas koud bij 11 graden Celsius. Dit is al een heel simpel voorbeeld van de invloed die kleur heeft op het gevoel van welzijn, van zich behaaglijk voelen, om in Marcels termen te spreken. Hierbij gaat het dus niet alleen om "kleuren die als plezierig worden ervaren" maar om een werkelijke fysieke uitwerking. Dat een fysieke gesteldheid wel degelijk doorwerkt in het gedrag, lijkt mij duidelijk.
Ik vraag mij ook af hoe kleur "niet als een belangrijke determinant van menselijk gedrag kan worden beschouwd" en tegelijkertijd "het werk kan ondersteunen"?
"Het werk" staat niet op zichzelf maar wordt door de mens verricht. Hoe de mens deze handelingen verricht (gedrag) wordt door de energie van kleuren beïnvloed. Denk hierbij aan activerende of passiefmakende kleuren. Sociaal functioneren en productiviteit kunnen, bij de juiste toepassing van kleur, worden bevorderd.

Ter illustratie verwijs ik naar het artikel “Kleur doet wonderen”, verschenen in het blad "Kantoor en Efficiency" van november 2005. Een klein citaat: "De Zweedse psycholoog Karl Ryberg die onderzoek heeft gedaan naar het effect van kleuren op de mens en daarover een boek schreef met als titel “De geheime kracht van kleuren”, is ervan overtuigd dat kleur het menselijk gedrag beïnvloedt. Ook al gebeurt het onbewust, toch is het zo dat elk mens emotionele en lichamelijke reacties heeft bij het zien van kleuren. Zodra we een bepaalde kleur zien voelen we ons vrolijk of terneergeslagen, optimistisch of depressief. We worden door die kleur aangetrokken of afgestoten. Ryberg poneert de stelling dat werkplekken qua kleur op maat gesneden moeten zijn. We zijn gewend geraakt aan het begrip ergonomie. Dat spitst zich vooral toe op de menselijke anatomie. In de toekomst zullen we vertrouwd moeten raken met kleurenergonomie, dat wil zeggen dat het kleurenpatroon van de werkplek moet voldoen aan individuele eisen." Einde citaat.

Een laatste tip aan Marcel, met dank aan de Kalender in deze Kleurenvisie: wellicht is het voor hem interessant om enkele workshops bij te wonen van het Institut Farbe.DesignTherapie in Duitsland. Hier kan hij verschillende vooraanstaanden op het gebied van kleur ondervragen waaronder bovengenoemde Karl Ryberg.
Maar ook in eigen land zullen colour trainers en kleurdeskundigen van bijvoorbeeld Akzo Nobel hem toelichting kunnen geven.
En, als hij dat nog zou willen na het lezen van dit artikel, zal ik graag zijn "gevoel van onbehagen" met een toepasselijke kleur wegnemen.

Met vriendelijke, kleurrijke groet,

Jacqueline van Tol
Creatief Kleurspecialist
Colour Harmony, harmonie door kleur
Colour Management . Workshops . Lezingen
Kleuradvies voor interieur en corporate identity
Lijsterlaan 1 1403 AR Bussum 035 785 11 44
jacquelinevantol@tiscali.nl www.colourharmony.nl

Verschenen in Kleurenvisie 2007-1. Klik hier voor de reactie van Marcel Lucassen.

Inloggen

 
gebruikersnaam:  
 
wachtwoord:  
 
 
 
   
Wachtwoord vergeten?  

Klik hier om uw gegevens te wijzigen

 

Stichting Kleurenvisie
Klarendalseweg 31
6822 GA Arnhem