Verhalen in Glas-in-loodramen

2013 april bron: www.kerkramen.nl

Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein wil de waardering voor de glaskunst bevorderen door aandacht te besteden aan glas-in-loodramen buiten het museum. Veel mensen (her)kennen de verhalen die afgebeeld zijn in glas-in -loodramen  in kerken niet meer . Door deze verhalen toegankelijk te maken hoopt het museum de waardering voor de ramen te bevorderen, zodat de kans dat ze behouden blijven groter wordt. Museummedewerkers hebben de ramen van 30 kerken in het gebied van Maas en Meierij gefotografeerd en de verhalen die in de ramen zijn afgebeeld, beschreven. De foto's en teksten zijn te vinden op www.kerkramen.nl - en  in boekvorm.

Foto gemaakt in het kader van het project documenteren van glas-in-loodramen" dat door Museum Ravensteind van 2010 tot 2012 is uitgevoerd. Meer foto's zijn te vinden op de website www.kerkramen.nl

Door deze verhalen toegankelijk te maken zouden de verhalen en daarmee ook de ramen voor een breder publiek meer kunnen gaan leven. De kans dat daardoor de ramen behouden blijven zal daarmee toenemen.

Een eerste aanzet voor het project is in 2008 uitgevoerd met 6 kerken en een kapel in Ravenstein en directe omgeving. Daarvoor is subsidie ontvangen van de provincie Noord Brabant in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed. Dit leidde tot veel positieve reacties, zodat een groter project werd geformuleerd voor 23 kerken in het gebied dat zich uitstrekt van Ravenstein tot en met St. Michielsgestel. www.museumravenstein.nl

foto: het bezoek van de koninging van Sheba aan koning Salomo
detail van raam van atelier Frans Nicolas in de Lambertuskerk,

 


 

Glas en Lood ramen.

2010 november Bron: http://www.glasmalerei-ev.de/pages/nl_li.shtml

Een website met daarop circa 7000 glas-in-lood ramen werd onlangs gelanceerd. Alle ramen bevinden zich in Limburg. De site maakt deel uit van een veel groter project: de catalogisering van zo veel mogelijk glas-in-loodkunst in Nederland en Duitsland.


Niet alleen ramen in kerken en religieuze instellingen, maar ook bij bedrijven en zelfs bij particulieren zijn niet aan de speurzin ontsnapt van het project Stiftung Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhundert. De stichting is in 1993 opgericht en wil een vraagbaak zijn op het gebied van glas-in-lood-kunst en brandschilderingen. Naast een uitgebreide inventarisatie van wat er allemaal is gemaakt en waar het te zien is, verzamelt de stichting ook documentatie over glaskunstenaars en alle mogelijke originele materialen.

Pleitbezorger

De Limburgse zoektocht is nu voorlopig afgerond en leverde zes kloeke delen lexicon op met uitgebriede documentatie van de 7000 glas-in-lood-ramen die ook op de site te vinden zijn. De eerste van deze lexicon werd op 7 november feestelijk overhandigd aan Odile Wolfs, gedeputeerde Kunst En Cultuur, die een warm pleitbezorger van glas-in-lood blijkt te zijn. Wolfs:

Glas beschermen

'Het is zeker niet de bedoeling om deze unieke inventarisatie in de kast te stoppen en de deur te sluiten. Ik zie de oplevering van dit Lexicon juist als de start van een nieuwe fase. Met de Monumenten Wacht Limburg zijn we in gesprek om de gegevens te gaan beheren binnen hun erfgoed databank.

'Een volgende stap is om de topstukken van Limburg te benoemen en deze toeristisch te gaan ontsluiten. Daarnaast gaat de Provincie met gemeenten in overleg hoe we dit stukje uniek erfgoed in de toekomst kunnen behouden. Denk daarbij aan het beschermen van de glas-in-loodramen bij de afgifte van sloopvergunningen. De ramen die nog geen herbestemming hebben gevonden, kunnen dan via een website met databank onder de aandacht worden gebracht van architecten en bouwontwikkelaars.'


 

 

 

 

Inloggen

 
gebruikersnaam:  
 
wachtwoord:  
 
 
 
   
Wachtwoord vergeten?  

Klik hier om uw gegevens te wijzigen

 

Stichting Kleurenvisie
Klarendalseweg 31
6822 GA Arnhem