Kleurcongres Kleur in Interieur 21 maart 2011

Is kleur emotie? Is het kiezen van kleuren een gevoelskwestie? Is kleurharmonie te verklaren? Hoe werken kleur in verschillende ruimten? Hoe werkt daglicht op mijn gekozen kleuren? Kan ik anders met kleur omgaan? Hoe communiceer ik mijn ontwerpen? Op deze en andere vragen werd ingegaan tijdens dit congres.

Kleur wordt steeds belangrijker. Het is iets waar iedereen mee te maken heeft en altijd aanwezig is. Het goed toepassen van kleur is daarom essentieel voor de ontwerper en opdrachtgever, dit bespaart tijd en kosten.

Een unieke congres met als doel ontwerpers en kleur voorschrijvers, te informeren en kennis te laten nemen van resultaten uit verschillende internationale onderzoeken direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Waarom een International Day of Colour and Light: 21 maart

Kleur is, dankzij dat wij kunnen waarnemen, een van de meest bijzondere verschijnselen in het leven van mensen en geeft een grote bijdrage aan ons welzijn en de perceptie van de werkelijkheid. De Internationale dag van Kleur en Licht is vastgesteld om bovengenoemd feit internationaal te vieren op 21 maart, de lente-Equinox. Rond de equinox, dag en nacht zijn dan ongeveer even lang, s

ymbolisch met betrekking tot het complementaire karakter van licht en duisternis, licht en schaduw, uitgedrukt in alle menselijke culturen.

Een equinox (nachtevening) is het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Bij de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde gelijk en komt de zon precies in het oosten op. Tweemaal per jaar vindt een equinox plaats, namelijk op of rond 21 maart en 21 september. Omdat op het noordelijk halfrond deze equinoxen het begin van de lente en het begin van de herfst aangeven bestaat er een lente-equinox en herfstequinox.

Sprekers

Na een kort filmpje over de Equinox werd het Kleurcongres geopend door directeur Jisk Boschma van het Figee Innovatie theater. In zijn openingswoord heette hij de deelnemers en beide stichtingen hartelijk welkom en aangaf vereerd te zijn om een stichting als Kleurenvisie met zo'n lange historie en zusterorganisatie van het AIC te mogen ontvangen. 

Hildegard Kathegeler deed de aftrap met een lezing over Colour Design and Harmony between Artistic Intuition and Rational Argumentation, Will yellow be the new pink? 

Waarna de lunch voldoende ruimte gaf om met elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen of het doen van rondleiding door het gebouw.

 

 

Het middagprogramma startte met de lezing van. Maud Hårleman, interieurarchitectaan de School of Architecture and Built Environment,Stockholm,  over Daylight Influence on Colour Design.

 

Met daaropvolgend een verrassende presentatie van Julius Huijnk over de making-of en mogelijkheden van Friends, een speels, fysiek, sociale platform voor een grootschalige woonomgeving.

Leonard Oberascher sloot het programma af met zijn lezing over de invloed van kleur in het interieur op ons als mensen. Dr. Leonhard Oberascher, design consultant, color expert, psycholoog en kunstenaar uit Oostenrijk is tevens voorzitter van de studiegroep 'Environmental Color Design'  van het AIC (International Colour Association).

 

Stichting Kleurenvisie is het Nederlands en onafhankelijk platform voor kennis en inspiratie voor kleur. Naast de kennisportal kleurenvisie.nl, stimuleren van studie en onderzoek, organisatie en exploitatie van spin-offs, faciliteren van kleurgroepen, verzorgt Stichting Kleurenvisie bijeenkomsten en geeft het verschillende publicaties uit, waaronder het magazine Kleurenvisie.

Vooral de kruisbestuiving tussen wetenschap en beroepspraktijk en de gedachtewisseling tussen vakmatige kleurtoepassers onderling staat bij ons centraal.

Inloggen

 
gebruikersnaam:  
 
wachtwoord:  
 
 
 
   
Wachtwoord vergeten?  

Klik hier om uw gegevens te wijzigen

 

Stichting Kleurenvisie
Klarendalseweg 31
6822 GA Arnhem